Inclusief onderwijs in Vlaanderen

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen, de onderwijsstructuur, de onderwijsvorm of het onderwijsniveau waarin het zich bevindt.

Inclusief onderwijs betreft het recht op een gelijkwaardige keuze voor een zinvol curriculum voor elk kind/jongere met specifieke onderwijsbehoeften binnen de contouren van iedere school.

Ga binnen in de wereld van inclusief onderwijs ...

De praktijk van inclusief onderwijs bewijst dat inclusief onderwijs zeer goed kan werken bij tal van kinderen met een handicap, en niet alleen bij kinderen met een lichtere handicap. Dat betekent in geen geval dat inclusief onderwijs een toveroplossing is voor elk kind, en evenmin dat inclusief onderwijs eenvoudig in de praktijk te brengen is. Centraal moet het kind staan: De voorkeur zou steeds moeten gaan naar wat best is voor het kind. De praktische hinderpalen om inclusie in de praktijk te brengen vindt u o.a. op deze site.

Zeker nu in Vlaanderen er werk gemaakt wordt van een nieuw kader voor leerlingen met leerzorg, is het belangrijk dat de volwaardige keuze tussen een inclusief of een buitengewoon curriculum hierbij vastgelegd wordt, waarbij voldoende middelen voorzien worden om inclusie voor deze leerlingen waar te kunnen maken.


© 2003-2005, Xavier Van Dessel Laatste update: 28/07/06 0:02 Hosting: DesK-Co bvba